NTUAΤεχνική Γεωλογία Υπογείων Έργων (Κωδικός: 10)

Πίσω

Διδάσκοντες: Ομότιμος Καθηγ. Π. Μαρίνος (ΠΜ), Επίκουρος Καθηγητής Κ. Λουπασάκης (ΜΜΜ)
Εργ.Ασκήσεις: Π. Τσαγγαράτος, ΕΔΙΠ
Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 3

Ύλη:
Γεωλογία σηράγγων και υπογείων κατασκευών, αρχές και ιδιαιτερότητες: επίδραση των γεωλογικών συνθηκών στην επιλογή της χάραξης, στη μελέτη και στην κατασκευή. Γενικά περί γεωλογικών συνθηκών του ελληνικού χώρου. Η σημασία της λιθοστρωματογραφίας και τεκτονικής στο σχεδιασμό και κατασκευή υπόγειων έργων. Ιδιαιτερότητες στη συμπεριφορά στις σήραγγες των συνθηκών που κατά περίπτωση επικρατούν στις Γεωλογικές Ενότητες της Ελλάδας. Τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά των κυριότερων πετρωμάτων. Ομαδοποίηση της τεχνικής συμπεριφοράς των πετρωμάτων στις σήραγγες. Ειδικές περιπτώσεις και καταστάσεις, μαλακοί βράχοι, ασθενείς βραχόμαζες, σύνθετες, ετερογενείς ή χαοτικές βραχόμαζες, πετρώματα με τάσεις ερπυσμού, διογκούμενα πετρώματα, ρέοντα εδάφη, καρστ. Ιδιαίτερα προβλήματα που συνδέονται με τα ρήγματα, τις πτυχώσεις και τις τεκτονικά καταπονημένες ζώνες εν γένει. Γεωλογικές συνθήκες σε σχέση με τις περιοχές των στομίων των σηράγγων. Διέλευση απο περιοχές με τεκτονική ενεργότητα. Υπόγεια νερά, κορεσμένη και ακόρεστη ζώνη, υπόγειοι υδροφορείς και υδροδυναμικές συνθήκες, καθεστώς τροφοδοσίας και εκτόνωσης των υπόγειων υδροφόρων. Ποσοτικές και ποιοτικές παράμετροι υπόγειων νερών, υδραυλικές παράμετροι. Αλληλεπιδράσεις υπόγειων νερών – υπόγειων έργων. Παρεμβάσεις αντιμετώπισης των υπόγειων νερών στα υπόγεια έργα και μέτρα προστασίας αυτών για τη διατήρηση των υδατικών πόρων. Παραδείγματα σηράγγων και υπογείων έργων απο διεθνείς και ελληνικές εμπειρίες. Ασκήσεις μακροσκοπικής αναγνώρισης των πετρωμάτων. Σύνταξη γεωλογικών τομών. Αρχές, παραδείγματα. Τεχνικογεωλογικοί χάρτες.


Προτεινόμενα βιβλία:

Zabura, Q: «Engineering Geology», Elsevier Publishing Co. (Διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών, Γραφείο Καθηγ. Ι. Κουμαντάκη)
Legget, R-A. Hathway: «Geology and Engineering», Mc Graw Hill Int. Ed. (Διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών, Γραφείο Καθηγ. Ι. Κουμαντάκη)
Attewell, P.B. and I.W. Farmer: «Principles of Engineering Geology», Chapman and Hall (Διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών, Γραφείο Καθηγ. Ι. Κουμαντάκη)
Wahlstrom, E.: «Tunnelling in Rock», Elsevier (Διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών, Γραφείο Καθηγ. Ι. Κουμαντάκη)
Perry H. Rahn: «Engineering Geology. An Environmental Approach», second edition, Prentice Hall PTR (Eιδική Βιβλιοθήκη Δ.Π.Μ.Σ.)
Ε. Hoek and E.T. Brown: “Underground Excavations in Rock”, E&FN SPON An imprint of Chapman and Hall (Ειδική Βιβλιοθήκη Δ.Π.Μ.Σ.)
Goodman R.E.: «Engineering Geology – Rock in Engineering Construction», John Wiley & Sons, INC. (Ειδική Βιβλιοθήκη Δ.Π.Μ.Σ.)
Blyth, G., de Freitas, M.: «A Geology for Engineering», Edward Arnold and Co., 1984 (Διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών, Γραφείο Καθηγ. Ι. Κουμαντάκη)
Μαρίνος, Π.: «Κεφάλαια Τεχνικής Γεωλογίας», Αθήνα, 1993
Μαρίνος, Π.: «Γεωλογία Σηράγγων και Υπογείων Έργων», Αθήνα, 1997
Κουμαντάκης Ι.: «Κεφάλαια Τεχνικής Γεωλογίας», Αθήνα, 1984
Κουμαντάκης Ι.: «Κεφάλαια Υδρογεωλογίας», Αθήνα, 1997
Παπαγεωργάκης Ι. – Κουμαντάκης Ι.: «Τεχνική Πετρογραφία», Αθήνα, 1984

Πίσω